Logo
Logo Logo
Cover foto

Praktyczne informacje

Zasady podróży autokarem

- Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Potwierdzane są na kilka dni przed rozpoczęciem imprezy.
- Przejazdy na terenie Polski do głównych miast (np. Poznań, Kraków, Wrocław) mogą odbywać się za pomocą połączeń antenowych.
- Przewóz antenowy (dojazd do głównego autokaru) może odbywać się autokarem klasy turystycznej, busem, pociągiem PKP w przedziałach II klasy.
- Należy stawić się na miejscu zbiórki na 30 minut przed planowaną godziną odjazdu autokaru.
- Miejsca w autokarze wskazywane są przez załogę autokaru.
- W trakcie jazdy należy zapiąć pasy bezpieczeństwa.
- Przerwy na trasie i ich długość wynikają z obowiązujących zasad przewozowych - co około 4 godziny przerwa 15 minutowa.
- W trakcie podróży obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu! Wynika to z braku możliwości zatrzymywania się na częste postoje i zasad bezpieczeństwa.
- Paszport nie jest wymagany - należy jednak posiadać dowód osobisty (jeżeli oferta nie mówi inaczej).
- Osoby nie stosujące się do wyżej wymienionych zasad i zaleceń pilota zostaną wykluczone z wyjazdu!

Ograniczenie bagażowe

Ograniczenie bagażowe

1. Bagaż główny
- Jedna torba lub plecak - jego waga nie może przekraczać 20kg. W trakcie zbiórki i załadunku autokaru, bagaż może być poddany kontroli wagowej. Prosimy również o pakowanie się do miękkich toreb, a nie walizek ze stelażem czy typu „skorupa”

2. Sprzęt sportowy
- Jeden komplet, narty+buty+kije lub deska+buty o łącznej wadze nie przekraczającej 12kg.

3. Bagaż podręczny
- Jeden mały bagaż do 5 kg, o wymiarach umożliwiających na ulokowanie go pod siedzeniem lub na półce powyżej siedzenia w środku autokaru.

Prosimy o nieumieszczanie butelek, jedzenia czy innego bagażu w pokrowcach na sprzęt sportowy. Nie będzie to akceptowane. Dzięki przestrzeganiu zasad przewozu, będziemy w stanie zapewnić Wam szybką, bezpieczną i komfortową podróż z bagażami w luku, a nie w toalecie.

Dopłaty:
- 200 PLN (płatne na miejscu) - wolne miejsce obok siebie oraz dodatkowe 5 kg bagażu podręcznego

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Od 26.11.16 r. obowiązuje opublikowane 25.11.16 r w Dzienniku Ustaw (poz.1900) Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Nasz ustawodawca wymaga od wszystkich tour operatorów pobierania obowiązkowej opłaty na tzw. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny tj. ciało, które na wypadek bankructwa tour operatora z tych właśnie składek będzie pokrywało koszty sprowadzenia turystów do Polski czy zwrot wpłaconych przez klientów pieniędzy. Składka jest obowiązkowa i będzie się pojawiała w naszych systemach jako obowiązkowa dopłata do większości naszych produktów. Stawki są następujące (za osobę = każdego pasażera):
- Imprezy lotnicze w Europie: 15 zł
- Imprezy autokarowe w Europie: 10 zł
- Imprezy do krajów graniczących lądowo z Polską: 0 zł

Karta EKUZ

Zachęcamy wszystkich podróżujących po Europie do bezpłatnego wyrobienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Karta uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG*) i Szwajcarii.

Dlaczego warto wyrobić EKUZ?
- Zwolnienie z jakichkolwiek płatności za świadczenia medyczne w państwowych placówkach na terenie EOG i Szwajcarii
- Ułatwienie procedury weryfikacji ubezpieczenia (dużo szybsza pomoc w razie wypadku)
- W pełni bezpłatna pomoc nawet w bardzo poważnych wypadkach, których koszt przewyższa kwotę ochrony przez prywatnego ubezpieczyciela.

Procedura wyrabiania EKUZ jest niezwykle prosta - wystarczy pobrać i wypełnić wniosek, oraz złożyć do w najbliższym oddziale bądź delegaturze NFZ. Karta wydawana jest od ręki.

*EOG obejmuje 25 państw:
- Unia Europejska (Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Polska, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy)
- Islandia
- Liechtenstein
- Norwegia

Paszport

Paszport na większości naszych wyjazdów nie jest wymagany (jeśli jest inaczej, przy opisie oferty jest o tym wzmianka). Wystarczy WAŻNY dowód osobisty.

Przed rozpoczęciem wyjazdu prosimy się upewnić jaka jest data ważności dokumentu i czy nie został on nigdy zgłaszany jako zaginiony.

Jeżeli okaże się, że dokument jest nieważny lub został kiedykolwiek zgłoszony jako zaginiony nie będzie możliwości przekroczenia granicy.